Current news/sv

From SC4D Encyclopaedia
Jump to navigation Jump to search
  • SC4-encyklopedian har öppnats för allmänheten.
  • Ett par projekt har startats, "Mayor Diaries" har dokumenterats och team-sidan har fyllts i.
  • Wikimjukvaran har uppgraderats till version 1.13.
  • SC4-encyklopedian har gått in i betafasen och ett par team från sidan [1] har fått till gång till den.
  • Användargrupper har skapats. Kolla användargrupper för mer information.