About/sv

From SC4D Encyclopaedia
Jump to navigation Jump to search


SC4-encyklopedin är en gratis, fri, flerspråkig och "fritt innehåll"-enyklopedia för Sim City 4-relaterad information. Projektet har som mål att vara en lättillgänlig och uppdatera källa till det mesta om Sim City 4.

Om du inte har registrerat än, gör det här.